O nas - Piekarnia Gryga Czechowice-Dziedzice

Piekarnia Gryga

Historia
piekarni Gryga


Historia piekarni „GRYGA” rozpoczęła się w 1948 roku a nie jak wcześniej podawano w roku 1949. Pierwszym właścicielem piekarni „GRYGA”, której siedziba mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Hutnicza 1, dawniej ulica 1 Maja 3 był Pan Szczepan Gryga. Pan Szczepan Gryga urodził się 21 grudnia 1919 roku w Zarzeczu w powiecie Żywieckim jako syn ubogiego rzemieślnika „koszykarza”. W roku 1935, mając 16 lat, +przyjechał do ówczesnych Dziedzic gdzie był na służbie u Pana Niemczyka, który mieszkał na Ochodzy. Pan Niemczyk pomógł młodemu wówczas chłopakowi, który znalazł się sam w nowym miejscu i znalazł mu praktykę w piekarni u Pana Franciszka Szczypki. Pan Szczepan Gryga uczył się zawodu piekarza w piekarni u Pana Szczypki w okresie międzywojennym. Tam otrzymał bardzo dobre wykształcenie, wyuczył się zawodu piekarza, otrzymał świadectwo czeladnicze w dniu 11 sierpnia 1945 roku, a następnie w Krakowie 12 września 1945 roku zdał egzamin mistrzowski.
W roku 1946 już jako wykwalifikowany piekarz otworzył do spółki z Panem Stanisławem Szwedą piekarnie w miejscu gdzie obecnie znajduje się piekarnia u Pana Habermanna. W owej piekarni obaj byli zatrudnieni jako czeladnicy piekarscy od samego początku okresu powojennego. Piekarnię tą samodzielnie prowadzili za zgodą właściciela Pana Władysława Plucińskiego, który z dniem 1 stycznia 1946 roku zrezygnował z prawa dalszego prowadzenia tej piekarni. Prowadzili tą piekarnię przez rok. Po rozwiązaniu spółki, w 1947 roku dzierżawił piekarnię przy ulicy 1 Maja 3 (obecnie ulica Hutnicza 1), która do tej pory jest siedzibą firmy „GRYGA”. Piekarnia ta istniała już przed wojną. Do dnia 1 września 1939 roku jej właścicielem był Żyd, Pan Norbert Rosenthal. Córka Państwa Rosenthal , Pani Helena wyszła za mąż za Żyda o nazwisku Dawidowicz. W 1956 roku Państwo Dawidowicz zdecydowali o wyjeździe do Izraela i całkowitej sprzedaży piekarni, którą wówczas dzierżawili Panu Szczepanowi Gryga. Szczepan Gryga, z racji długoletniej dzierżawy otrzymał prawo pierwokupu tejże piekarni i z tego prawa skorzystał. Pan Szczepan wraz ze swoją małżonką Janiną zdecydowali się na kupno i 19 listopada 1956 roku zostali prawnymi właścicielami piekarni przy ulicy 1 Maja 3. Szczepan Gryga prowadził tą piekarnię do 7 października 1982 roku do momentu przejęcia firmy przez swojego syna Pana Stanisława Gryga.

Pan Stanisław swoją przygodę z zawodem piekarza rozpoczął już od najmłodszych lat, tak jak jego trzy siostry. Wraz z rodzeństwem pomagał swoim rodzicom w pracy w piekarni. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął praktyczną naukę zawodu jako cukiernik w cukierni u Pana Wincentego Słowiaka w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 5. 31 stycznia 1971 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 w Bielsku-Białej przy ulicy Wyspiańskiego i w tym samym roku zdobył tytuł czeladnika w zawodzie ciastkarz-cukiernik w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach. Gdy skończył praktykę u Pana Słowiaka, wrócił do rodzinnej firmy i tam pracował jako piekarz. Pod okiem taty rozpoczął praktyczną naukę zawodu w rzemiośle” piekarstwo” i 3 kwietnia 1973 roku zdobył tytuł czeladniczy w tym zawodzie. Cały czas pomagał swoim rodzicom i prowadził piekarnię wraz z nimi. W roku 1974, kończąc Technikum Przemysłu Spożywczego w Katowicach Szopienicach uzyskał tytuł technik technologii produktów rolno spożywczych o specjalności cukiernictwo a w roku 1975 o specjalności piekarstwo. W 1977 roku ożenił się a w październiku 1982 roku wraz ze swoją małżonką przejął firmę od swoich rodziców i od tej pory stał się nowym właścicielem piekarni „GRYGA”.
Pan Stanisław Gryga wraz ze swoją małżonką Barbarą w 1989 roku rozpoczęli małą produkcję ciast i ciastek a w roku 1994 rozbudowali firmę o nowe pomieszczenia produkcyjne do wyrobów cukierniczych i od tamtej pory piekarnia „GRYGA” poszerzyła swoją ofertę asortymentową również o wyroby cukiernicze. Do roku 2002 Pan Stanisław Gryga i Pani Barbara Gryga prowadzili firmę samodzielnie. Obecnie właścicielami piekarni są Państwo Gryga wraz ze swoimi dziećmi Moniką i Dariuszem. W sprawy piekarni „GRYGA” zostało już zaangażowane trzecie pokolenie. Pan Dariusz Gryga, wzorem swojego taty również zainteresował się piekarstwem i cukiernictwem. 13 kwietnia 2000 roku ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego w Katowicach Szopienicach, które 25 lat wcześniej ukończył jego tata. Zdobył tytuł technika technologii żywności o specjalności: produkcja piekarsko-ciastkarska. Następnie w roku 2007 ukończył studia wyższe w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji żywności.

Od początku aż do chwili obecnej piekarnia „GRYGA” była firmą rodzinną z tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Dlatego też motto naszej firmy brzmi: „Tradycja zobowiązuje od 1949 roku”.